BIJZONDER BEHEER

De SeQuester is er voor ondernemers in zwaar weer

De SeQuester treedt op bij bedrijven waar nodig de onderneming moet worden geherstructureerd en financiële problemen moeten worden opgelost om een faillissement te voorkomen.

Een SeQuester is een zeer ervaren en professionele beroepsbeoefenaar, met als specialisatie insolventierecht en de SeQuester kan voor elke ondernemer optreden tegen de crisismanager.

LEES MEER
sequester-telefoon-icoon-png
portret-pieter-knabben

De SeQuester staat naast u tijdens financiële moeilijke tijden.

U heeft geen dure advocaat nodig die alsmaar adviseert maar u niet daadwerkelijk van de problemen af helpt. De SeQuester is geen advocaat, maar een specialist in beschermingsconstructies voor bestuurders van rechtspersonen.

De SeQuester heeft een geschiedenis van van 43 jaar. bescherming te bieden. Advocaten hebben NIET de ervaring zoals de Sequester heeft. Er word wel eens vreemd tegen ons aangekeken. Onbekend maakt soms ook onbemind. Helaas horen wij te dikwijls “hadden wij u maar eerder leren kennen”.

Financiële problemen?

Sequester’s zijn geen “watjes”

Als Sequester’s staan wij bekend als “puinruimer” wij lossen financiële, bedrijfsmatige en personele problemen daadkrachtig op. Wij halen de bezem door de tent, vegen de zaak schoon en elimineren alles wat niet relevant is, dat alles om het rendement te verhogen en winst te optimaliseren.

LEES MEER

Liquidatie, ontbinding en vereffening van een B.V.

begeleiding van gecontroleerde faillissementen

De Sequester is een insolventie expert, die er zijn beroep van heeft gemaakt op professionele wijze ondernemingen te liquideren, ontbinden en te vereffenen en een doorstart te coördineren.

LEES MEER

Liquidatie & bewaarneming

De SeQuester helpt je er doorheen

In de regel draait bij sequestratie om insolventie problemen, de liquidatie van vennootschappen en het uitwinnen van zekerheden.

De belangen zijn divers evenals de branches waarin wij werkzaam zijn.

LEES MEER

Financiële problemen vergen veel energie, en bij een faillissement is iedereen verliezer.

Vraag direct juridische hulp aan

Met de SeQuester een faillissement voorbereiden

Een mogelijk aankomend faillissement van uw bedrijf kunt u rustiger samen met de SeQuester voorbereiden. Op die manier bent u gevrijwaard als bestuurder aansprakelijk te worden gesteld en zal de afwikkeling van een faillissement soepeler verlopen. De kans om een doorstart te kunnen maken met de winstgevende bedrijfsonderdelen in een nieuwe B.V. is vele malen groter.

 • U kunt als ondernemer in financiële problemen een SeQuester als stille bewindvoerder benoemen.
 • De SeQuester adviseert en begeleidt u in de omgang met uw schuldeisers.
 • De SeQuester helpt u ook bij het vinden van een oplossing voor de financiële problemen om een faillissement te voorkomen.
 • Pre-pack wordt mogelijk. Hierbij maakt de rechter voor een mogelijk faillissement bekend wie de curator wordt.
 • De SeQuester kan dan met de toekomstig curator een eventuele doorstart “na” het faillissement voorbereiden.

De SeQuester praktijk leert dat minimaal drie noodzakelijke maatregelen nodig zijn in het kader van herstructurering van bedrijfsactiviteiten

 • Aanstellen van derden. Het gaat hierbij om het aanstellen van gespecialiseerde de SeQuester ad interim.
 • Bezuinigen op overhead. Het doorvoeren van bezuinigingen met betrekking tot vaste kosten van de onderneming.
 • Verbeteren werkkapitaal. Hierbij gaat het met name om het zo efficiënt mogelijk beheren van debiteuren, crediteuren en voorraden.

De maatregelen zijn derhalve enerzijds gericht op het herstel van vertrouwen door het aanstellen van de SeQuester die richting en sturing geeft aan het herstructureringsproces. Daarnaast het intensief onderhouden van contacten met leveranciers en financiers en personeel.

Ondersteuning en begeleiding van onze opdrachtgevers

Liquidatie van vennootschappen & Bewaarneming

Het is niet gebruikelijk dat wij met naam en toenaam onze opdrachtgevers benoemen. Dat heeft alles te maken met onze geheimhoudingsplicht. Het staat ons vrij te benoemen wie in de ruimste zin opdrachtgevers zijn, maar nog belangrijker wie de “doorverwijzers” zijn.

 • Particuliere aandeelhouders en DGA’s;
 • Investeringen, en participatiemaatschappijen;
 • Curatoren en bewindvoerders in binnen en buitenland;
 • Bijzonder beheer van banken en overige financiële instellingen en binnen- en buitenland;
 • Diverse franchise organisaties, brouwerijen, horeca en retail ketens.
sequester-sfeerfoto-schaakpion

De SeQuester als Commissaris

Als Sequester worden wij gevraagd als commissaris bij ondernemingen in diverse branches.

Als commissaris drukken wij een stempel op de onderneming door met een heldere blik en met gezond verstand en volledige onafhankelijkheid richting te geven aan de bedrijfsvoering.

Na onze benoeming maken wij deel uit van de directie en het management team. Als commissaris fungeren wij als schaduw bestuurder. Wij zijn nauw betrokken bij de bedrijfsvoering. nemen uitsluitend tijdelijk het roer over als zwaar weer dreigt. De meeste bestuurder staan al langere tijd onder grote druk en helder denken om uit de problemen e komen is er niet meer bij.

De Sequester draagt eindverantwoordelijkheid, zet de grote lijnen uit om de onderneming van de ondergang te redden.

sequester onderhandel met alle stakeholders, belegt vergaderingen met leverancier, financiers en overige credieuren.

Indien nodig staat de Sequester de pers te woord. Het voormalig bestuur draagt na de benoeming van de Sequester geen eindverantwoordelijkheid meer. De Sequester is uitsluitend rekening en verantwoording schuldig aan de aandeel- en pandhouders.

De Sequester handelt volkomen autonoom en laat zich door niets en niemand beinvIn feite zou elk bedrijf een quester periodiek moeten inhuren om daar waar nodig orde op zaken te stellen.

Inmiddels zijn er meer dan 75 ondernemingen die ons periodiek consulteren. Wij maken dan een onderdeel uit van het management. In tijden van crisis zou elke onderneming er verstandig aan doen een Sequester aan te stellen. Ook als bedrijven geen financieel problemen kennen is het objectieve advies van toegevoegde waarde voor elke organisatie en heeft een positief effect op de bedrijfsvoering.

Start typing and press Enter to search