Faillissementen en fraude in de zorg

In 2019 gingen meer zorg gerelateerde ondernemingen failliet. Een van de belangrijkste redenen was financieel wanbeheer. Het is dweilen met de kraan open. Frauderen in de (thuis) zorg en met PGB’s is aan de orde van de dag. Het is kinderlijk eenvoudig om te frauderen. Daarnaast is de pakkans zeer klein en kan het jaren duren voor de fraudes worden ontdekt. Zorgwekkend is dat vooral dat de frauderende zorg ondernemers meestal van buitenlandse afkomst is met een lichtgetinte huidkleur.

Directeur vult zijn zakken

Donaties en subsidie voor depressie-onderzoek gingen naar managers. Dit is crimineel gedrag en zou bestraft moeten worden.

Tonnen aan subsidie voor het geven van voorlichting over depressie op scholen is daar amper voor gebruikt. Het gemeenschapsgeld dat het ministerie van Volksgezondheid (VWS) ervoor verstrekte, ging vooral naar de directeur en andere managers.

De opbrengsten van het zogeheten Depressiegala gingen bovendien niet naar depressie-onderzoek, zoals was beloofd. Maandag vindt dat gala voor de vijfde keer plaats. De organisatie achter het evenement ontving in 2017 350.000 euro om het gala te organiseren.

Voor het gala werden kaarten verkocht à 50 euro, en er kwamen donaties binnen, samen goed voor 50.000 euro. Daarvan is geen cent beland bij depressie-onderzoek. Wel ging er een flink bedrag naar de directeur van de organisatie achter het gala: 89.000 euro. Overige managers verdienden 55.000 euro.

Teleurgesteld met de mislukking

Het gala zou gericht zijn op jongeren. Die zouden ook worden bereikt via voorlichting op 500 scholen, maar daar maakten maar 28 gebruik van het lespakket. Het ministerie van VWS is teleurgesteld vanwege de mislukking, en heeft om die reden ook de subsidie voor het gala gestopt.

Het CDA heeft inmiddels Kamervragen aangekondigd. „In één woord schandalig dat er zo met belastinggeld wordt omgesprongen en dat er blijkbaar zo weinig is gecontroleerd”, zegt Kamerlid Joba van den Berg. „Ik ben ben zeer verbaasd dat het tweede jaar nog subsidie is gegeven. Ik vraag me af hoe dat kan.”

„Treurig dat een goed voornemen om jongeren te informeren is mislukt”, zegt PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen. Volgens haar had de minister beter toezicht moeten houden op de besteding van het subsidiegeld zodat eerder ingegrepen had kunnen worden. Ook wil ze onderzocht hebben waarom het geld van het gala niet terecht is gekomen bij onderzoek. „Als je geld geeft, mag je verwachten dat het op de goede plek terecht terecht komt.” De sociaaldemocraat wil dat de minister in een brief uitlegt hoe dit mis heeft kunnen gaan en voorstellen doet om zoiets in de toekomst te voorkomen.”

Doorstarts

De doorstart van een onderneming na een gecoördineerd faillissement is een “vak apart”. Er zijn meestal grote belangen gemoeid bij een doorstart. Curatoren zijn kritisch en de doorstarten de partij heeft de goedkeuring nodig van de curator.