sequester-sfeerfoto-boek

De SeQuester begeleidt (turbo) liquidatie, ontbinding en vereffening van een B.V.

Het middel voor veel ondernemers om van een oude of in onbruik geraakte B.V. af te komen is de (turbo) liquidatie uitgevoerd door de SeQuester.

Hetzelfde gemak dat de ondernemer dient, dient in de praktijk ook helaas vaak de kwaadbedoelenden, de faillissementsfraudeurs. Als SeQuestratie Instituut waarschuwen wij met klem geen oneigenlijk gebruik te maken van een z.g. katvanger.

Wat zijn de wettelijke bepalingen?

Bij een normaal faillissement wordt een curator aangesteld. Hij of zij controleert onder andere of de statutair directeur van de B.V. in het verleden de vennootschap naar behoren heeft bestuurd en zich aan alle wettelijke bepalingen heeft gehouden, die de wet voorschrijft.

Indien de curator het vermoeden heeft dat er sprake is van “kennelijk onbehoorlijk bestuur” kan de curator de bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen wegens mogelijke straf- of civielrechtelijke handelingen en het benadelen van schuldeisers. (Actio Pauliana)

Voor een curator is het in de regel niet moeilijk om een of meerdere grondslagen te vinden om een bestuurder persoonlijk aansprakelijk te stellen. Bij een goed gecoördineerde liquidatie van een B.V. hoeft er geen curator aan te pas te komen.

Ondernemers doen er verstandig aan een SeQuester in de arm te nemen om de liquidatie, ontbinding of de vereffening van een B.V. professioneel te laten coördineren.

Liquideren en het doorstarten van een vennootschap is juridisch vakwerk. De gemiddelde bestuurder heeft werkelijk geen flauw benul, aan welke eisen en verplichtingen hij heeft te voldoen als een faillissement wordt uitgesproken.

De Sequester is een insolventie expert, die er zijn beroep van heeft gemaakt op professionele wijze ondernemingen te liquideren, ontbinden en te vereffenen en een doorstart te coördineren.

Hoe werkt het in de praktijk;

De aandeelhouder benaderd de Sequester, er volgt een oriënterend gesprek en als er overeenkomst is bereikt wordt de SeQuester officieel door de aandeelhouder(s) benoemd als statutair van de B.V. en ingeschreven in het Handelsregister.

De SeQuester heeft het mandaat de vennootschap te liquideren, te ontbinden of te vereffenen. In alle gevallen wordt de SeQuester benoemd als “bewaarder van boeken en bescheiden” voor de periode van zeven jaar na opheffing van de vennootschap.

De aandeelhouders kunnen zelfstandig besluiten een SeQuester aanstellen om de B.V. te ontbinden en uit te schrijven bij de KVK. Ook kunnen schulden onbetaald achtergelaten worden. Daar is in principe niets mis mee en de hoogste Nederlandse rechter heeft bepaald dat deze handelswijze volledig binnen de wettelijke kaders valt. Hiermee wordt een grote ontlasting van de rechtspraak en de curatoren bewerkstelligd.

Maar aan deze vorm van “zelfcontrole” zit ook een keerzijde. Er zijn ook aandeelhouders en bestuurders die misbruik maken van de (turbo) liquidatie door al het geld uit de B.V. weg te sluizen naar gelieerde B.V.’s of naar zichzelf in privé, en laten zo schuldeisers met lege handen achter.

Nieuwe wetgeving

Het probleem is niet zozeer dat de turboliquidatie oplichting en fraude in de hand werkt: een schuldeiser kan altijd nog achter een (turbo)liquiderende schuldenaar aan, door de ontbinding te heropenen.

Voorlopig worden er nog geen extra waarborgen gesteld aan de beëindiging, en schuldeisers meer handvatten te geven bij het najagen van eventuele claims. Het daadwerkelijke invorderingen van openstaande en niet betaalde facturen zullen schuldeisers altijd zelf moeten doen, veelal door het inschakelen van een advocaat.

In de praktijk blijkt dat schuldeisers dit in de regel niet doen. Een van de redenen daarvoor is dat het “plotseling verdwijnen” van een BV de schuldeisers op een informatieachterstand gezet. Veel ondernemers laten het er dan bij zitten. Om deze schuldeisers te helpen wordt vanaf 2020 de opheffing van een B.V. met een aantal waarborgen omkleed:

  • Het bestuur wordt verplicht tot het opstellen en deponeren van een slotbalans. De slotbalans heeft betrekking op het boekjaar van de turboliquidatie en moet worden gedeponeerd bij het handelsregister.
  • Daarbij moet een bestuursverklaring komen waarom baten ontbreken.
  • Indien van toepassing worden deze stukken vergezeld van een slotuitdelingslijst.
  • Het is aan het bestuur (de SeQuester) om zorg te dragen voor een algemene bekendmaking van de ontbinding in landelijke dagbladen en Staatscourant.
  • Bij de bekendmaking wordt vermeld dat de slotbalans met de jaarrekening ter inzage liggen bij het handelsregister.
  • Tot slot moeten vóór de doorhaling van de rechtspersoon in het handelsregister de jaarrekeningen over alle eerdere boekjaren openbaar gemaakt zijn, tenzij daarvoor een ontheffing op basis van artikel 2:394 lid 5 BW geldt.

Dit zijn voorwaarden en bepalingen die aan elke bestuurder worden gesteld, en waaraan voldaan moet zijn voor de B.V. kan worden uitgeschreven bij het Handelsregister. Maar hier kunnen we wij genoegzaam vaststellen dat de gemiddelde bestuurder geen kennis van heeft. Dit maakt de bestuurder vervolgens extra kwetsbaar. De SeQuester is hier de aangewezen persoon gecompliceerde juridische procedures af te wikkelen.

Bewaarder van boeken en bescheiden:

Na de opheffing moet bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister de “Bewaarder van Boeken en Bescheiden” worden ingeschreven. Het is vervolgens de wettelijke verplichting van de SeQuester alle boeken en administratie van de vennootschap voor een periode van zeven jaar te bewaren.

Nieuwe regels en een schonelei

Wanneer de nieuwe regels ingaan is nog niet precies duidelijk, maar dit zal ergens in het najaar 2020 zijn. Wilt u als ondernemer nog op de oude vertrouwde manier van uw B.V af komen, dan adviseren wij u om dit snel te doen voordat de aanvullende regels van kracht zijn.

Bent u geïnteresseerd om op een legale manier van uw B.V. af te komen en bent u op zoek naar professionals, neem dan contact met ons op.

SCHAKEL ONS IN

Financiële problemen vergen veel energie, en bij een faillissement is iedereen verliezer.

Vraag direct juridische hulp aan

Start typing and press Enter to search