Laster, Smaad en Belediging

 In Blog

Heeft u iemands eer of goede naam aangetast? Wordt u verdacht van het zwartmaken van iemands reputatie? Of heeft u moedwillig iemand beschuldigd van iets dat onwaar is? U maakt zich dan strafbaar aan smaad of laster.

Smaad en laster zijn vormen van belediging en kunnen leiden tot strafvervolging. Heeft u een dagvaarding ontvangen, of bent u aangehouden vanwege smaad, laster of belediging? Raadpleeg een gespecialiseerde strafrechtadvocaat voor juridische bijstand.

Belediging strafrecht

Als u iemand beledigt, kan dit leiden tot een aangifte door het ‘slachtoffer’. Een belediging is in het algemeen te omschrijven als een negatieve uitlating die iemand doet jegens een ander. Deze uitlating kan uit allerlei bewoordingen bestaan. De wet geeft hier geen vereisten over. Belediging van een ambtenaar in functie werkt strafverzwarend.

Als u niet iemand in een kwaad daglicht wilt zetten of wilt ‘zwartmaken’ bent u strafbaar op grond van belediging. Dit is anders bij smaad.
Wat is smaad

Smaad is het moedwillig zwartmaken van een ander en een zwaarder delict dan belediging. Dit zwartmaken kan geschieden via een geschrift (smaadschrift), of mondeling maar bijvoorbeeld ook op Facebook. Voor strafbaarheid van smaad is het vereist dat u anders dan uit noodzakelijke verdediging of uit goede trouw, iemand beschuldigt van iets, waarbij het niet eenvoudig vast te stellen is of deze feiten onwaar zijn. Zelfs wanneer u de waarheid aan het licht stelt, kan u strafbaar zijn.

Op smaad staat en maximale gevangenisstraf van zes maanden of een geldboete van de derde categorie. Pleegt u smaad via een geschrift (via teksten of afbeeldingen), dan is de maximale straf één jaar cel of een boete van de derde categorie.

Wat is laster

Laster is het moedwillig iemand beschuldigen van een onwaar feit. Het verschil tussen smaad en laster is dus dat het bij laster altijd gaat om beweerde feiten die niet waar zijn. Dus enkel wanneer u iemands goede naam aantast door onware feiten bent u strafbaar op grond van laster. Wanneer u de waarheid vertelt en iemands goede naam aantast, kan dit smaad zijn. Op het plegen van laster is een maximale straf gesteld van twee jaren gevangenisstraf of een boete van de vierde categorie.

Aangifte smaad en laster

Er kan sprake zijn van een strafbaar feit waarvan aangifte gedaan kan worden. Wil jij aangifte doen van smaad en laster of beschuldigt iemand jou en vraagt een schadevergoeding? Vraag mij dan om advies, ik regel het dagvaarden van personen die uw naam en goede eer hebben aangetast in combinatie met een schadevergoeding.

Laster smaad en belediging [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

crisis manager schuldenberg