sequester-sfeerfoto-voorzittershamer

Liquidatie & bewaarneming

In de regel draait bij sequestratie om insolventie problemen, de liquidatie van vennootschappen en het uitwinnen van zekerheden. De belangen zijn divers evenals de branches waarin wij werkzaam zijn.

Pandhouders hebben er belang dat bij een dreigend faillissement een Sequester als toezichthouder aan te stellen om te voorkomen dat het pandrecht op goederen worden verduistert of voor een te lage prijs snel voor een faillissement worden verkocht.

Bewaarder en bewaarneming

De Sequester word ook aangesteld door externe belanghebbende denk daarbij aan pandrecht houders. Externe financiers vestigen als extra zekerheid voor de terugbetaling van een lening een (stil) pandrecht op inventaris, debiteuren en voorraden ter meerdere zekerheid.

Liquidatie onderneming

Een Sequester word aangesteld door aandeelhouders, DGA’s als interim manager om insolvente ondernemingen gecoördineerd te herstructureren, liquideren of te laten failleren. De Sequester is een insolventie specialist en de juiste gesprekspartner voor de curatoren.

Gecoördineerd faillissement

Er bestaan altijd mogelijkheden een onderneming gecoördineerd te failleren. De Sequester neemt de leiding, kent de faillissementswet, en neemt verantwoordelijkheid. Van belang is dat aan alle wettelijke bepalingen van de faillissementswetgeving word voldaan als een vennootschap moet failleren. De ondernemer en de statutair directeur hebben in de hectische periode voor een faillissement wel wat anders aan hun hoofd. Het is altijd beter een Sequester te benoemen als statutair directeur en op juridisch verantwoorde wijze het faillissement te coördineren zodat de kans op “bestuurdersaansprakelijkheid” wordt vermeden.

Bestuurders aansprakelijkheid

De Sequester neemt zorgen weg bij bestuurders van ondernemingen waarvan het faillissement onvermijdelijk is. Bestuurdersaansprakelijkheid dient zoveel mogelijk voorkomen te worden ter bescherming van de hoofdelijke aansprakelijkheid van (voormalig) bestuurders. De faillissementswet is duidelijk en menig curator heeft een eigen belang. Onze ervaring is dat een aantal curatoren gefocust zijn bestuurders privé aansprakelijk te stellen voor het deficit en daar aanleiding toe is, maar ook als het “vermoeden” bestaat van onbehoorlijk bestuur. Dat is een breed en vaag begrip dat veel problemen kan veroorzaken.

SCHAKEL ONS IN

Financiële problemen vergen veel energie, en bij een faillissement is iedereen verliezer.

Vraag direct juridische hulp aan

Start typing and press Enter to search